skip to Main Content
header-multiculturele-uitvaart

Multiculturele uitvaart

Afhankelijk van de wensen, culturele afkomst en religieuze voorschriften is soms snelheid vereist voor het regelen en uitvoeren van een uitvaart. De meeste uitvaarten in ons land hebben een christelijke grondslag. St. Jan heeft kennis en ervaring om uitvaarten met andere rituele gewoonten en gebruiken uit te voeren.